Jullie opdracht als speler

 

 

Als speler draag je ook een deel van de verantwoordelijkheid om de jeugdwerking succesvol te maken en de club in een positief daglicht te plaatsen :

 

 • Sportief gedrag – ten allen tijde. Voor tijdens en na de trainingen en wedstrijden en dit naar supporters, coach, begeleiding en arbitrage
 • Pesten is taboe – We zullen ernstig toekijken op het pesten. De nodige sancties zullen getroffen worden
 • Gemotiveerd zijn - Gemotiveerde spelers die kennis willen maken met de sport maar vooral wensen te leren
 • HEB RESPECT voor de accommodatie en je sporttenue
 • Verwittig uw coach tijdig bij afwezigheid
 • Wees op tijd (ook op trainingen)
 • WERK VOOR ELKAAR, zowel in OFFENSE als in DEFENSE
 • Wees OPBOUWEND
 • Positieve kritiek accepteren
 • We play as ONE TEAM - we score as ONE TEAM,  samenspel primeert en niet de individuele punten
 • Geen racisme of racistische opmerkingen!

 

Combinatie sport en studies : Wij hebben ook ruim begrip voor de eisen die de studies onvermijdelijk meebrengen of voor mogelijke problemen in de school. Plan tijdig je schoolaktiviteiten, dit geeft de mogelijkheid om het perfect te combineren.